Er is niets van groter belang dan met een veilig gevoel de weg te betreden. Hierbij is het belangrijk om te weten dat je bij Autoshuren kunt rekenen op een goede verzekering voor je huurauto, inclusief bescherming tegen schade, diefstal en aansprakelijkheid. Niettemin zijn er enkele aspecten waar je op moet letten.

Verzekeringsdekking

Via de schadeverzekering (CDW - Collision Damage Waiver) wordt grotendeels de aansprakelijkheid voor schade aan de huurauto afgedekt. Het hoogste bedrag dat je mogelijk zelf moet dragen, komt overeen met het eigen risico. In sommige landen bestaat er een eigen risico voor specifieke schade aan banden, bodem, dak en ruiten, afhankelijk van waar je de auto ophaalt. De hoogte van dit eigen risico varieert per land en autotype dat je reserveert. De exacte waarde is vermeld in de voorwaarden en wordt weergegeven op de autohuurvoucher. Indien je onze No-Risk garantie hebt gekozen voor EUR 3,50 per dag, kan je schade tot een bedrag van EUR 1500,- bij ons claimen.

Aansprakelijkheid tegenover derden

Een goede aansprakelijkheidsverzekering is cruciaal om zorgeloos van je autohuur te genieten. Daarom is in de huurprijs de wettelijk verplichte aansprakelijkheidsverzekering (WA-verzekering) opgenomen. Deze verzekering dekt schade aan derden, waaronder schade veroorzaakt door eigen toedoen of andere eventuele bestuurders. Dit omvat overlijden, letsel en materiële schade aan derden in geval van een ongeval.

Diefstal

Helaas komt het incidenteel voor dat auto's gestolen worden. In geval van diefstal dien je zowel contact op te nemen met de politie als met de autoverhuurder om aangifte te doen. Een gestolen voertuig valt over het algemeen onder de dekking van de diefstalverzekering, tenzij de diefstal te wijten is aan nalatigheid of schending van contractvoorwaarden. Het is essentieel dat je kunt aantonen dat je alle mogelijke stappen hebt ondernomen om diefstal te voorkomen en dat je in staat bent om een sleutel van de auto te kunnen tonen.

Vooraf bestaande schade

Uiteraard wil je voorkomen dat je verantwoordelijk wordt gehouden voor al aanwezige schade aan de huurauto. Bij het ophalen van de huurauto is het aan te raden om een inspectie uit te voeren rondom de auto en eventuele schade te laten noteren door het personeel. Neem de tijd om het schadeformulier zorgvuldig te controleren en zorg ervoor dat je een kopie ontvangt waarop de bestaande schade en eventuele afwijkingen vermeld staan. Dit voorkomt later mogelijke verwarring of geschillen. Indien er sprake is van een mechanisch probleem of technische tekortkoming van de auto, meld dit dan onmiddellijk bij de medewerker van de ophaallocatie zodat je recht hebt op een vervangende auto.

Nieuwe schade

Indien er onverhoopt schade ontstaat aan de huurauto, is het altijd noodzakelijk om de autoverhuurder op de hoogte te stellen. We raden altijd aan om foto's te maken van de situatie en de schade, mocht dit gebeuren. Meestal is er een schadeformulier aanwezig in de auto. Indien dit niet het geval is, kan je erom vragen bij de ophaallocatie. Het schadeformulier moet door alle betrokken partijen worden ondertekend. Bij het inleveren van de auto zal de locatie een schaderapport opstellen om de schade en de kosten in kaart te brengen. Het is van belang om dit rapport te bewaren, samen met een overzicht van de gemaakte kosten. De kosten voor de schade worden verrekend via je creditcard, tot aan het bedrag van het eigen risico van de huurauto.

Autopech

Mocht je onderweg met pech te maken krijgen, is het van belang om de wegenwacht van de autohuurleverancier te informeren. Het telefoonnummer voor pechgevallen staat op de achterkant van de huurovereenkomst en/of in de voorwaarden van het betreffende land. Pechhulp is inclusief bij technische problemen en ongevallen, met uitzondering van problemen die door eigen toedoen zijn ontstaan. In dat geval zijn de kosten voor eigen rekening. Afhankelijk van de autoverhuurder en het land bestaat de mogelijkheid om ter plekke een aanvullende verzekering of service af te sluiten voor pechhulp en kosten als gevolg van door jou veroorzaakte problemen. In de voorwaarden van het specifieke land vind je informatie over de beschikbare opties en details, maar houd er rekening mee dat dit niet in alle landen mogelijk is.

Op diverse bestemmingen bieden verschillende verhuurders de optie om een extra verzekering af te sluiten voor pechhulp onderweg bij problemen die door jouw eigen handelingen zijn veroorzaakt. Deze aanvullende verzekering is optioneel en kan ter plaatse worden afgesloten.

Een voorbeeld hiervan is onze partner Alamo in de Verenigde Staten en Canada, waar je de "Roadside Assistance Plus" kunt toevoegen voor USD 4,99 per dag exclusief belastingen. Deze optionele verzekering dekt onder andere:

  • Vervanging van verloren sleutels
  • Kosten bij buitensluiting van de auto
  • Startassistentie bij een lege accu
  • Tankvullen als je zonder benzine komt te staan
  • Kosten bij verkeerde brandstof tanken
  • Bandenpech en bandenvervanging
  • Mogelijke sleepkosten

Hertz biedt de "Premium Pechhulp" (Premium Emergency Roadside Service, PERS) aan, wat een extra verzekering is voor pechhulp bij problemen die door jou veroorzaakt zijn, zoals een lege accu, verloren sleutels, verkeerde brandstofgebruik of het achterlaten van sleutels in een afgesloten auto.

Ongeval

Bij een ongeval waarbij anderen betrokken zijn of bij een eenzijdig ongeval, is het van groot belang om zowel de verhuurlocatie als de wegenwacht direct op de hoogte te stellen. In geval van letsel of materiële schade is het nodig om een politierapport op te laten maken. Verzamel alle benodigde gegevens van betrokken personen en getuigen, zoals namen, adressen en telefoonnummers. Het is cruciaal om alle gevraagde informatie op het schadeformulier te verzamelen en dit formulier door alle betrokken partijen te laten ondertekenen.