Autoshuren.nl is een website van Target Travel Services. Target Travel Services is een handelsnaam van Target Benelux B.V.

Adres: Bisonspoor 3002 – A701, 3605 LT Maarssen
Inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel: 30089767
BTW nummer: NL005825763B01

De klantenservice van Autoshuren.nl is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 17.30 uur en op zaterdag van 10.00 uur tot 16.00 uur op telefoonnummer +31-30-6933088 of via email info@autoshuren.nl

Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Target Travel Services houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid.
 • verwerking van persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • vragen om uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.
 • passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent jouw persoonsgegevens, hier op willen wijzen en deze respecteren.

Cookies

Op deze site gebruiken we cookies (een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een Internetserver en dat zich op de vaste schijf van jouw computer installeert). Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte Internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek). Je wordt hiervan op de hoogte gesteld via een melding.

Bij een bezoek aan onze website bewaren wij

 • je IP-adres maar niet je e-mailadres
 • de domeinnaam van andere sites die je geraadpleegd hebt om naar onze site te gaan
 • alle informatie met betrekking tot de pagina’s die je op onze site geraadpleegd hebt
 • alle informatie die je vrijwillig verstrekt hebt (bijvoorbeeld onderzoeksinformatie en/of site-registratie)

Indien je jezelf aanmeldt voor onze nieuwsbrief bewaren wij

 • je e-mailadres

Indien je jezelf aanmeldt als Members Only, agent of corporate of travel industry member bewaren wij

 • je e-mailadres
 • je NAW gegevens

Indien je via onze website een reservering maakt bewaren wij

 • je e-mailadres
 • je NAW gegevens

en, indien je deze heeft opgegeven, je geboortedatum. Je geboortedatum wordt niet bij je persoonsgegevens bewaard, maar alleen in de desbetreffende boeking.

Deze informatie wordt gebruikt

 • voor intern gebruik en wordt daarna verwijderd
 • om de inhoud van onze website te verbeteren
 • om de inhoud en de lay-out van onze pagina’s te individualiseren voor elke individuele bezoeker
 • om je op de hoogte te stellen van updates van onze site
 • om je later te contacteren voor marketingdoeleinden

Verstrekking aan derden

 • De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden
 • Wij verstrekken nooit persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.
 • Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen.
 • We hebben geen partnerschappen of speciale relaties met derden op internet. Als wij jouw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector.
 • Als wij bepaalde kritieke informatie ontvangen of overdragen, zoals bijvoorbeeld financiële informatie gebruiken wij een beveiligde server. Je kunt ons beveiligingscertificaat controleren in jouw browser.

Bewaartermijn

Wij bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo worden jouw gegevens encrypted opgeslagen.

Rechten omtrent jouw gegevens

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke we van je hebben. Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heb je het recht de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jouzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen je logischerwijs vragen om jezelf te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Hoe neem je contact met ons op in verband met ons privacybeleid?

Als je wenst te reageren op ons privacybeleid, kan je contact met ons opnemen

Communicatie per email

Als je in de toekomst geen emails wenst te ontvangen van ons bedrijf, kan je contact met ons opnemen op het hierboven vermelde email adres.

Communicatie per telefoon

Als je jouw telefoonnummer deelt via de website, zal ons bedrijf alleen telefonisch contact met je opnemen als dit nodig is om je te informeren over de offertes of boekingen jij online gemaakt hebt.

Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons privacy-beleid. In dat geval, zullen wij contact met je opnemen alvorens jouw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om je op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om je de kans te bieden jouw deelname te weigeren.

Als je vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacybeleid, neem dan contact op met ons.